Visio

Seuran tavoitteena on olla maakunnan paras ja houkuttelevin harrastesuunnistusseura, jolla on kattavasti motivoituneita ja tavoitteellisia kilpasuunnistajia.

Toiminta-ajatus

Seura tuottaa laadukasta harrastesuunnistustoimintaa kaikille suunnistuksesta kiinnostuneille lapsille ja aikuisille, sekä järjestää itse ja yhdessä muiden toimijoiden kanssa aktiivista valmennus- ja kilpailutoimintaa.

Seura mahdollistaa jäsenilleen polun harrastesuunnistuksesta kilpaurheilijaksi ja aktiiviseksi seuratoimijaksi. Kilpaurheilijoille tarjotaan mahdollisuudet kehittyä ja menestyä. Seuratoimijoille tarjotaan mahdollisuudet ylläpitää ja kehittää seuran toimintaan liittyvää osaamista.

Arvot

Jokainen seurassa mukana oleva lapsi ja nuori tuntee olevansa tärkeä ja hänet huomioidaan yksilönä seurassa ja innostetaan nauttimaan liikkumisesta. Toiminta on monipuolista, kannustavaa, kasvattavaa, leikinomaista, hauskaa ja tasavertaista

Seuran toiminnassa, liikuntatapahtumissa ja  päätöksenteossa korostuu avoimuus.

No Doping! Seuran ohjaajat, valmentajat ja aikuiset käyttäytyvät esimerkillisesti päihteiden suhteen.

Toiminnassa pyritään kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan. Seuratoiminnassa korostuu luonnon arvostus.

Toiminta

Harrastesuunnistus

Nuorille ja aikuisille järjestetään keväästä syksyyn viikottain kaikille avointa iltarastitoimintaa. Tarjolla on ratavaihtoehtoja helpoista vaativiin. Tapahtumiin voi osallistua myös lapset vanhemman mukana.

Suunnistusharrastusta aloitteleville lapsille ja nuorille järjestetään kesäisin rastikoulu, jossa opitaan suunnistuksen alkeet. Rastikoulun jälkeen on lapsella tai nuorella on mahdollisuus päästä mukaan rastijunnuryhmään. Rastijunnuille on tarjolla vaativampia harjoituksia ja halukkaat voivat osallistua kilpailuihin.

Suunnistusharrastusta aloittaville aikuisille järjestetään suunnistusopastusta iltarastitoiminnan yhteydessä. Suunnistusopastuksen tarkoitus on perehdyttää osallistuja suunnistamisen perusteisiin ja iltarasteilla toimimiseen.

Suunnistuksen perusteet osaaville aikuisille järjestetään suunnistuskoulutoimintaa, jossa tutustutaan kilpasuunnistukseen ja kehitytään iltarastiharrastajasta kilpailutoimintaan osallistuvaksi aktiiviharrastajaksi.

Valmennus- ja kilpailutoiminta

Seuralla on Valmennusryhmä, joka muodostuu yli 15-vuotiaista ja pääsääntöisesti R1 SM-kilpailuihin osallistuvista aktiivisista kilpailijoista.

Rastijunnuista on halukkaiden ja kilpailutoimintaan motivoituneiden nuorten mahdollisuus päästä mukaan valmennusryhmätoimintaan.

Valmennusryhmäläisille järjestetään valmennusta, leirejä ja yhteisiä reissuja arvokilpailuihin. Nämä tapahtumat ovat avoimia myös muille seuran jäsenille.

Seura järjestää kaikille seuralaisille (ja pääsääntöisesti myös muille) avoimia suunnistusta tukevia harjoituksia, mm. yhteisjumppaa, sauvarinnettä, hiihtoa, testijuoksuja, taitoharjoituksia ja vaelluksia.

Seuralaisten on mahdollisuus osallistua suunnistuksen kilpailutoimintaan henkilökohtaisissa sarjoissa sekä viesteissä, mm. Jukolan-, Nuorten Jukolan ja Venlojen Viestit, Suomen- ja alueen mestaruusviestit, sekä 10Mila- ja 25-Manna-viestit Ruotsissa.

Seuratoiminta

Seurassa on mahdollisuus kehittyä seuratoiminnan osaajaksi mm. ohjaus- ja valmennustehtäviin. Seura tukee koulutuksiin osallistumista ja tarjoaa innostavan ja aktiivisen ympäristön valmiuksien kehittämiseen käytännössä. 

Seuralaisen on mahdollisuus osallistua esimerkiksi suunnistustapahtumien järjestelyihin, vapaaehtoiseen pelastuspalvelun toimintaan sekä muuhun yhteiseen talkootoimintaan.